Typing in the dark

En webbapp för att enkelt lära sig tangentbordet och hitta rätt fingersättning, oavsett med eller utan funktionsnedsättning. Vi är ett av de tio projekt som fått finansiering i Vinnovas första utlysning Digitala hjälpmedel.

Stolta och glada projektparter är Synskadades Riksförbund (SRF), Temkeen AB och Axess Lab.

Gruppbild på 6 av deltagarna i projektet.

Från vänster: Erik Zetterström, Claudio Quitral, Karin Skog, Emilia Michanek, Hampus Sethfors och Jeanette Kimland.

Syfte och Mål

Syftet med detta projekt är att göra det möjligt för alla barn att lära sig använda tangentbordet till datorn. De program som finns idag är primärt visuella, och därför otillgängliga för barn och vuxna med synnedsättning. Samtidigt är många personer med synnedsättningar beroende av sitt tangentbord och kortkommandon för att kunna styra tekniska hjälpmedel som tillexempel skärmläsare.

Det gör det extra viktigt för barn med synnedsättning att lära sig tangentbordet effektivt i tidig ålder. Tjänsten tas fram enligt Design för Alla och kommer därför även fungera för alla barn i skolan, med eller utan funktionsnedsättning.

Förväntade effekter och resultat

En förväntad effekt av projektet är att fler barn med synnedsättning kommer att lära sig hantera tangentbordet med korrekt fingersättning och kortkommandon. Detta låter dem skriva snabbt och effektivt på datorn.

Undersökningar har visat att personer med dyslexi som genomfört träning med tangentbord fått bättre läsförståelse och större ordförråd, så en tänkbar effekt är även att de barn och vuxna som använder vår tjänst får bättre läsförståelse och större ordförråd.

Planerat upplägg och genomförande

Vi jobbar agilt enligt Scrum i sprinter om 3 veckor. Detta betyder att vi under de 3 veckor jobbar på en eller några funktioner för att sedan testa och visa dessa för användare. På så sätt lär vi oss vad som fungerade bra och mindre bra för att kunna förbättra funktionen och produkten efterhand.

Som designprocess kommer vi jobba enligt metoden Design Thinking. Detta handlar om att sätta användaren i fokus och verkligen förstå behoven, problemet och ta fram lösningar som utgår från användarna.

Källkod som tas fram i projektet kommer att göras Open Source, som innebär att vem som helst kan hjälpa till med bland annat kod, design och översättning till språk över hela världen. På så sätt kan andra eldsjälar inom Open Source-världen vara med och bidra och bygga vidare på resultatet om de vill.

Barngrupper från SRF kommer att testa tjänsten kontinuerligt, och tidiga versioner av webbappen läggs ut direkt för att kunna samla in feedback från hela världen.

Video

Daniel från Axess Lab förklarar projektet och hur det var för honom att lära sig tangentbordet och korrekt fingersättning när han fick sin synnedsättning.

Hör av dig och berätta hur vi kan hjälpa dig.
hello@axesslab.com