Tillgänglighetsgranskning Mellan

Mellan WCAG-granskning ≈ 45 000 kr

Mellan WCAG-granskning

≈ 45 000 kr

Du får en stabil förståelse för de viktigaste tillgänglighetsproblemen och hur du löser dem. Vi utgår från vad som har störst påverkan på användarna och prioriterar resultaten så att du kan lägga fokus på det som gör störst nytta.

Exempel på vad vi gör

  • En strukturerad lista av tillgänglighetsproblem sorterad utifrån prioritet.
  • Lösningsförslag för varje problem i listan. Förslagen består av kodexempel, videor, skärmdumpar och illustrationer.
  • Överlämningsmöte där vi går igenom resultatet, svarar på frågor och hjälper er ta nästa steg.

    Du kan även välja dessa nivåer av tillgänglighetsgranskning:

Hör av dig och berätta hur vi kan hjälpa dig.
hello@axesslab.com